Privacyverklaring AVG

Prismafotografie, gevestigd aan de Onderdijk 60, 3341 BL Hendrik Ido Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.prismafotografie.nl
Onderdijk 60
3341 BL Hendrik Ido Ambacht
06 51 927 923

Het verwerken van persoonsgegevens
Prismafotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janhoogstad@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Prismafotografie persoonsgegevens verwerkt
Prismafotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over onze dienstverlening
– Om fotoreportages te kunnen uitvoeren of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om uw betaling af te kunnen handelen

Geautomatiseerde besluitvorming
Prismafotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Prismafotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of -systemen
- Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail en/ of WhatsApp en/ of mondeling/ telefoon.
- Voor offertes en facturen wordt gebruik gemaakt van Word. In offertes en facturen gebruik ik uw naam en eventueel adresgegevens.
– De foto’s die ik in opdracht van u of een tussenpersoon (bijvoorbeeld: dans, theater of cultuurstichting) maak, worden verzonden met WeTransfer of op www.prismafotografie.nl via een bestelapplicatie thuis bezorgd. De foto’s zijn op onze bestelsite maximaal 6 maanden zichtbaar. Foto’s kunnen gedeeld worden op facebook en/of instagram. Mocht u het hier niet mee eens zijn kunt u dat aangeven en verwijderen wij de foto’s.

Hoe lang Prismafotografie persoonsgegevens bewaart
Wij bewaren uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Foto’s gemaakt in uw opdracht en in opdracht van een tussenpersoon (bijvoorbeeld: dans, theater of cultuurstichting): bewaar ik de foto’s totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien u geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik uw foto’s bewaar zijn deze na te bestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Prismafotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Prismafotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Prismafotografie gebruikt
Prismafotografie gebruikt alleen technisch- functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Prismafotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Prismafotografie hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prismafotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prismafotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janhoogstad@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prismafotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Prismafotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via janhoogstad@gmail.com

Onze webhost
Uw gegevens worden opgeslagen in databases die gehost worden door webhost Antagonist B.V. De algemene voorwaarden van de webhost en de relatie tussen ons en de webhost met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hier bekijken: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf